SERVIS

PRACOVIŠTĚ

Naše specializované AMG pracoviště bylo vytvořeno za účelem zajistit vozům AMG individualitu, jakou si zaslouží. Věříme, že každý vůz je individuální nejen svou jedinečností, ale především spojením, které vytváří mezi ním a majitelem. My vytváříme spojení i mezi mechanikem a vozidlem. Odvádět kvalitní práci je náročné nejen na zkušenosti nebo praxi, ale především na přístupu. Pokud mechanik pracuje ve špičkově vybaveném prostoru, který je navíc i příjemným prostředím, tak se to odrazí na kvalitě odvedené práce.

SERVISNÍ SLUŽBY


Cílem autorizovaného servisu AutoTechnologi pro vozy Mercedes-AMG je nabídnout klientům kompletní nabídku služeb pro jejich vozidla. Budovat si vztah mezi klientem a servisem je jedna z nejdůležitějších hodnot servisu, aby klient získal důvěru a mohl se na svého servisního partnera obrátit s jakoukoliv prosbou, byť by se jednalo i jen o přátelskou radu.


Nabídka našich služeb je rozdělena tak, aby jasně definovala možnosti našeho servisního centra pro vozy Mercedes-AMG.


ÚDRŽBA


DIAGNOSTIKA


OPRAVY MOTORŮ


OPRAVY PŘEVODOVEK


OPRAVY PO NEHODĚ


GEOMETRIE PODVOZKU


PŘÍPRAVA NA OKRUH


MĚŘENÍ VÝKONU


DETAILINGÚDRŽBA

Údržba vozidla je plánována vždy po roce nebo dosažení předepsaného počtu kilometrů. Vždy je důležité, který z aspektů je dosažen dříve. Údržba vozidla zahrnuje běžnou periodickou prohlídku vozidla spojenou s výměnou potřebných dílů. Rozsah údržby definuje speciální kód, generovaný přímo vozidlem s možností rozšíření podle požadavku klienta nebo doporučení servisního technika. Jedná se vždy o kontrolu vozidla dle daného formuláře, kde se kontroluje vozidlo od základních věcí jako je opotřebení pneumatik, stav brzd, kontrola těsnosti agregátů, stav kapalin vozidla atd. Dále se mění vždy olejová náplň motoru společně s filtrem a dle předpisů nebo doporučení další náplně mezi které patří výměna oleje v převodovce, výměna oleje v diferenciálu nebo v mezinápravovém diferenciálu, brzdová a chladící kapalina. Dále se mění údržbové díly mezi které patří například vzduchový filtr, prachový filtr klimatizace, kabinový filtr s aktivním uhlím, zapalovací svíčky nebo komponenty brzdové soustavy dle opotřebení.


DIAGNOSTIKA

Slovo diagnostika je často mylně vnímáno a mnoho lidí se domnívá, že moderní technologie nabízí jednoduché řešení např., že z pouhého načtení je jasné co je rozbité. Tento mýtus bych rád uvedl na správnou míru a pokusím se stručně vysvětlit co znamená pojem automobilová diagnostika.

Diagnostika znamená přesné určení nejen závady vozidla, ale i určení její příčiny. V prvé řadě musí být vždy dobře a přesně specifikována reklamace klienta a tato reklamace nejlépe předvedena a po té dobře popsána technikem do zakázkového listu. Diagnostik, který případ přebírá, musí přesně vědět co klient reklamuje a to je již základ správného směřování myšlenek. Mnohdy se stane, že se nejedná ani o závadu, ale nesprávné ovládání nebo pouze o jiné nastavení vozidla.

Přistoupíme-li již k samotné diagnostice, tak dalším krokem je samotné načtení vozidla, kdy diagnostik vyhodnocuje relevantnost chybových kódů včetně jejich podrobností. Pro upřesnění například ve voze S třídy z roku 2014 se nachází více než sto řídících jednotek a každá jednotka může definovat několik set chybových kódů. Každý chybový kód nese různé množství doprovodných informací, které jsou důležité pro rozlišení, zda vůbec tento chybový kód je relevantní pro reklamovanou závadu. V případě chybového kódu motoru tyto data zaplní jednu a více stran formátu A4. Někdy se stane že závad máte několik a toto je základní vodítko jakou cestou se diagnostik vydá.

Další postup může být kontrola skutečných hodnot přes diagnostický přístroj nebo fyzické měření fyzikálních veličin v podobě elektrického napětí, hodnotě odporu, tlaku, teplotě, objemových hodnot v podobě průtoku vzduchu nebo kapalin. V tuto chvíli, kdy měříme tyto hodnoty, již mohlo být nutné demontovat jednotlivé komponenty motoru nebo jednotlivé části vozidla pro zpřístupnění potřebných míst. Například konektor řídící jednotky nebo demontáž škrtící klapky.

O diagnostice a diagnosticích bychom mohly hovořit nespočet hodin. Z počátku je potřeba si uvědomit, jak složité technologie dnes jsou součástí běžného vozidla a o to víc u špičkových vozidel Mercedes-AMG, kde technologie rozhoduje ve zlomkách vteřin o našem bezpečí při rychlostech i více než 300 km/h, nebo jen vzneseme požadavek na masáž lávovými kameny pří klidné jízdě na dovolenou.

Rád bych vyzdvihl náročnost práce odborníků, kteří jsou schopni stále posouvat své znalosti a odbornost kupředu s dnešními technologiemi a dokáží ve spletité technologické síti odhalit závadu, její příčinu i důsledek. Tito lidé se nazývají Diagnostickými technikami a patří mezi špičku v servisech Mercedes-AMG.OPRAVY MOTORU

Oprava motoru může být jen výměna plochého řemene nebo i kompletní oprava obsahující rozebrání kompletního motoru pří výměně pístů. Náš autorizovaný servis nabízí řešení při jakékoli závadě na pohonných jednotkách.

Tyto opravy provádí specialista na základě dobře provedené diagnostiky, kdy je určen postup opravy. Nebo je nutné motor rozebrat pro odhalení příčiny reklamované vady či zjištění rozsahu poškození a určení ceny opravy. Náročnosti opravy se liší v základu tím, zda je možné provádět tuto opravu ještě na voze nebo je nutné motor demontovat z vozidla.

Při těchto pracích musí motorář neboli systémový technik pro pohonný řetězec (terminologie Daimler) přesně dodržovat pracovní postupy, které definují, jaké šrouby se musí vždy vyměnit za nové a jakým dotahovacím momentem dotáhnout a nebo rozhodovat samostatně na základě vlastního posouzení, které komponenty se použijí opětovně nebo nahradí novými.

Náš servis disponuje specialisty a veškerými speciálními přípravky, které jsou pro tyto opravy nepostradatelné.OPRAVY PŘEVODOVEK

Automatické převodovky ve vozech Mercedes-AMG jsou svou zesílenou konstrukcí přizpůsobeny obrovským točivým momentům, kterými vozy Mercedes-AMG disponují.

Tyto převodovky jsou velice složitým elektro-hydro-mechanickým strojem, který se každý zlomek vteřiny přizpůsobuje požadavku řidiče, mezi které patří požadavek na plyn, brzdu, rychlostí stupeň a jízdní režim jako například Sport+ nebo sám vyhodnocuje požadavek, který vzniká v závislosti na jízdní situací.

AMG používá několik základních převodovek 5-ti, 7-mi nebo 9-ti rychlostní převodovky, které se dál liší typem konstrukce. V případě u běžné automatické převodovky zda mají hydrodynamický měnič nebo mokrou spojku. Další typ je dvojspojková robotická převodovka. Převodovka v základním principu přenáší točivý moment jehož poměr síly a otáček se mění na základě změny otáčení planetových soukolí, které díky spojkám a brzdám mění převodový poměr bez ztráty přenosu síly na výstupní hríděl převodovky.

Olej zde hraje velmi důležitou roli, jelikož převodovku maže, chladí, řídí, a přenáší moment z motoru. Běžné převodovky mají jednu náplně a dvojspojkové mají dvě olejové náplně.

Při opravách převodovek hraje velmi důležitou roli čistota, přesnost a hlavně odbornost specialisty, který opravu provádí. Vůle lamel se nastavují na setiny v tlaku a sebemenší nečistota může způsobit fatální chybu převodovky. Náš seris se může pochlubit největším specialistu na automatické převodovky, který tuto činnost pro značku Mercedes-Benz vykonává již přes 26 let bez jediné reklamace. Věříme, že toto je pádný důvod proč pro opravu vaší převodovky zvolit společnost AutoTechnologi specialistu na vozy Mercedes-AMG.OPRAVY PO NEHODĚ

Nehoda je vždy velice nepříjemnou záležitostí a mnoho majitelů značky Mercedes-AMG se těžko smiřuje s tím, že jejich miláček je poškozený.

V takovém to případě se svět nehroutí, ale je potřeba, aby vůz byl dobře opraven. Většina dílů je dnes na vozech Mercedes-AMG vyměnitelná a stav vozu po opravě nenarušuje hodnotu vozidla a klient tuto opravu nijak v budoucnu nepocítí.

Náš servis nabízí kvalitní servis při řešení dopravních nehod kam patří i kompletní vyřešení pojistné události za klienta s pojišťovnou a potřebné agendy s tím spojené. Zajištění mobility a s tím zachování potřebného komfortu pokryjeme našimi náhradními vozy mezi kterými máme samozřejmě vozy Mercedes-AMG.GEOMETRIE PODVOZKU

Obecně je nutné, aby vůz měl nastavenou geometrii podvozku tak jak to vymyslel konstruktér a tyto hodnoty se pohybují v setinách úhlů (minutách) nebo v milimetrech.

U vozidel Mercedes-AMG, kde dosahujeme vysokých rychlostí nebo zajišťujeme nadstandartní jízdní podmínky při sportovní jízdě, toto pravidlo platí dvojnásob. Nejen kvůli bezpečnosti, která je na prvním místě, ale také z důvodu chybného opotřebení pneumatik a ty na tyto vozy nepatří mezí ty levnější. Proto je nutné mít geometrii vozidla v pořádku.

Zde se nás opět velice dotýká slovo zvané diagnostika a nejen hodnoty z měřícího přístroje, ale především hodnoty získané technikem při kontrole vozidla jsou rozhodující při zvolení správného nastavení podvozku. Stav opotřebení pneumatik je zásadní aspekt ovlivňující chování vozidla na silnici za různých provozních podmínek. Je velice zásadní před samotnou kontrolou a seřízením geometrie provést jednoduchou diagnostiku stavu podvozku, pneumatik, kol a řízení. Budou-li shledány vady nemá smysl v pracích bez odstranění vad pokračovat.

Samotné seřízení je pak odvislé od možností, jaké podvozek nabízí. Od jednoduchého seřízení přední sbíhavosti, až po kompletní seřízení odklonů, záklonů, sbíhavosti přední i zadní nápravy a i výšky podvozku. Některé vozy umožňují jednodušší seřizovací práce, ale u některých vozidel, je nutné odmontovat části vozidla z důvodu seřízení jednotlivých komponentů.

Naše pracoviště pro seřízení geometrie je vybaveno schváleným kamerovým systémem pro seřízení geometrie, který zajišťuje přesnost měření vozidel Mercedes-AMG.


PŘÍPRAVA NA OKRUH

Každý vůz, který se chystá na závodní okruh potřebuje přípravu. Tato příprava je důležitá v tom, abychom nevystavovali vozidlo rizikům vzniku poškození při vystavení tomu nejnáročnějšímu zátěžovému testu, který vozidlo může vůbec postoupit.

Na okruhu dochází k obrovské zátěži všech částí a komponentů vozidla. Motor pracuje v těch nejvyšších charakteristikách svého výkonu, převodovka řadí častěji v plném zatížení, podvozek vystavujeme obrovským odstředivým silám a brzdy a pneumatiky teplotním špičkám. Vozidlo obecně pracuje v těch nejvyších teplotních zátěžích a příprava, jízdní styl a chlazení musí jít ruku v ruce. Rozdíl mezi sportovním vozem a závodním speciálem je právě v tom, že je upraven na obrovskou zátěž, kterou v podmínkách na běžné komunikaci nikdy nedocílíme. Ale i přes to musí mít i závodní speciál stálou kontrolu a přípravu i servis po odjetí byť jediného kola.

Proto je nutné zkontrolovat mnoho bodů bez kterých vůz na závodní okruh vůbec nemá ani vyjet. Pro tyto příležitosti dokonce výrobce stanovuje jasný "check list" pro vozy AMG GTR a vůz pro zachování záruky musí postoupit jak vstupní kontrolu před vjezdem na závodní okruh, tak i výstupní kontrolu po ježdění.

Nabízíme kompletní servis ohledně přípravy vozidel Mercedes-AMG na závodní okruh, včetně kontroly po návratu z okruhu. Ale primárně doporučujeme i průběžnou kontrolu při delších projížďkách na okruhu (tzv. Track Day). Zajistíme Vám servis pro Váš vůz přímo na místě a v případě drobných oprav vyřešíme vše tak, abyste si užili váš track day a byl bez rizika pro váš vůz co se technické stránky týče. Samozřejmě, že rizika, která mohou nastat chybou na závodním okruhu způsobenou jinak než technickou vadou vůz ovlivnit nemůžeme.

Pro snížení i těchto rizik vám nabízíme možnost u našeho instruktora, který bude vaším průvodcem na trati a za použití naší telemetrie s vámi můžeme jak dopředu, tak i zpětně probrat každý kus závodní trati a tím vás posouvat kupředu. Věříme, že po takovéto zkušenosti budete posouvat vaše hranice a zkracovat dosažené časy na závodním okruhu.


MĚŘENÍ VÝKONU

Změřením výkonu vozidla získáte nejen informaci o maximálním výkonu, ale především o průběhu síly motoru a díky tomu je možné zkontrolovat v jaké kondici je vaše vozidlo.

Z grafu je možné vyčíst informace z kterých je možné získat mnoho informací a i když si myslíte, že motor je v pořádku je možné odhalit chyby dříve než způsobí závadu, která by mohla vést i k poškození motoru.

Dále je možné diagnostikovat vozidla, která vyžadují diagnostiku za jízdy a simulovat různé jízdní režimy a monitorovat v reálném čase parametry potřebné k přesné diagnostice vozidla.

Disponujeme nejmodernější a nejvýkonnější válcovou zkušebnou výkonu v České Republice. Samotné měřící zařízení změří výkon až do 2500 koní s možností vytvořit zátěž až 1650 koní. Chlazení a přísun čerstvého vzduchu zajišťují turbíny o výkonu 37kW.


DETAILING

Pod slovem detailing je možné si představit mnoho věcí. U nás tento pojem znamená péče o vozidlo na té nejvyšší úrovni. Specializovaný pracovník věnuje pozornost i těm nejmenším detailům vozu, aby dosáhl dokonalosti.

Toho docílí především tím, že věnuje pozornost jednotlivým materiálům vozidla a zachování jejich vlastností. V případě laku se jedná o uzavření a ochranu, tak aby co nejvíce odolával vnějším vlivům při zachování jeho lesku a hladkosti. Pokud se budeme zaměřovat pro změnu na kožené díly vozidla, je nutné dostat nečistoty z hloubky materiálů a opět jako u laku umět ochránit materiál proti vnějším vlivům při zachování svých přírodních vlastností jako je pružnost a charakter kůže na dotek.

Tohoto je zapotřebí znalostí složení jednotlivých materiálů a jejich konstrukci a k tomu vždy mít ty správné přípravky. Ale nejdůležitější jsou především ruce a uvažování našeho specialisty.